bokep indo cliente pijon en la ducha big dick.
indianxnxx.pro
javmost

אדר׳ עדנה מור

נבחרת הנדל"ן 2019

יו״ר ארגון האדריכלים העצמאיים בישראל

3,045
  • עדנה, את מכהנת זה כמה שנים כיו"ר איגוד האדריכלים העצמאיים בישראל, והסתייגותך מתופעת ההתחזות לאדריכלים ידועה ברבים. אנא הרחיבי מעט בנושא זה…

בהחלט, תופעת ההתחזות לאדריכלים מקוממת אותי ואת חבריי עד מאוד. אדריכל רשוי עובר הכשרה בת 5 שנות לימוד ב"טכניון" או ש"ע, בהמשך 3 שנות סטאז', ולבסוף נבחן אצל רשם האדריכלים והמהנדסים, ורק אז הוא מקבל את רישיונו. כאשר מי שאינו אדריכל (מעצב פנים, הנדסאי, איש הדמיות) מתחזה לכזה מדובר בהונאה, הנחשבת עבירה פלילית שדינה מאסר. בתחום ההתחדשות העירונית, שהוא הפופולארי ביותר בעידן הנוכחי, פועלים גם הנדסאים. חרף העובדה שע"פ החוק הם רשאים לתכנן בניינים עד 11.5 מ' גובה בלבד ידוע לנו, שחלקם חותמים חוזי תכנון מול יזמים ומחתימים כעורך הבקשה להיתר הבנייה אדריכל רשוי המשמש בד"כ כחותמת גומי. הסכנות במצב זה ברורות הן ליזם, הן לדיירי הבניין והן לעורך הבקשה. כך קרה שבבניין מסויים שעבר הליך עיבוי בינוי מכוח תמ"א 38 וכבר אוכלס, נפל דייר קשיש בחדר המדרגות ושבר את עצם האגן. הוא תבע את היזם. היזם פנה לחברת הביטוח. חברת הביטוח סירבה לכסות אותו ביטוחית היות שהתנתה מלכתחילה את הכיסוי הביטוחי בהעסקת אדריכל רשוי. במהלך חקירת התאונה היא גילתה שהנדסאית אדריכלות תכננה את הבניין והחתימה אדריכלית פנסיונרית שברישיונה עשתה שימוש תדיר. הקשישה לא הייתה מעורבת כלל בתכנון. התוצאה הייתה, שהיזם נאלץ לשלם את מלוא הפיצויים מכיסו הפרטי לדייר הקשיש ולא זכה לכיסוי הביטוחי.

  • עדנה, לאחרונה מדובר על חקיקה מתוכננת חדשה בדבר הליך רישוי עצמי. במה מדובר?

היות שאנו מצויים בעיצומה של הטמעת הליך הרישוי הזמין לצורך הזמנת תיקי מידע ולהגשת בקשות להיתרי בנייה וחווים את הסרבול והכבדות שבהליך הזה לרבות פרק הזמן הממושך הנגזל עד לקבלת היתרי הבנייה, עלתה הצעת חוק הרישוי העצמי. המטרה היא שאדריכלים מורשים יוציאו היתרי בנייה לבניינים שאותם הם מתכננים עבור לקוחותיהם. זאת לאחר שידאגו לכל עשרות האישורים הדרושים בכפוף לתחיקה ולתקנים. הרעיון הוא שיזמים המעוניינים בהליך הזה, שמן הסתם יקצר מאוד את פרק הזמן הנדרש לקבלת היתרי הבנייה, יממנו את עלות הביטוח המקצועי עבור האדריכלים וכל המהנדסים היועצים בפרויקט. הבעיה המרכזית היא החשיפה הרחבה לתביעות על רשלנות מקצועית, שייתכן ותוגשנה נגד האדריכלים והמהנדסים שיקחו על עצמם את מלוא האחריות על תכנון הפרויקט ועל מתן היתר הבנייה עבורו. בימים אלה ממש מתקיים סיעור מוחות במנהל התכנון בשילוב נציגי ארגוני האדריכלים על מלוא הקריטריונים שבהם צריכים לעמוד אדריכלים, שיורשו להעניק את היתרי הבנייה לרבות היקף פרויקטים קודמים, מספר שנות הניסיון והיעדר הרשעות פליליות או כאלה שיש עימן קלון.

  • עדנה, המדיה הדיגיטאלית והמודפסת מלאה בתלונות על היעדר יציבות ועל הפכפכות המדיניות העירונית בזירת ההתחדשות העירונית. נא האירי את עינינו בנקודת מבטו של האדריכל.

מיומה הראשון של תמ"א 38 בשנת 2005 אנו עדים לשינוי המדיניות העירונית באשר לתמריצים ולמגבלות התכנון והבנייה. בערים המבוקשות משתנים העקרונות חדשות לבקרים, מוטלת הקפאה על חלקים מן הערים לתקופות ממושכות, תוכניות אב מונחתות על ציבור המתכננים לעתים בהפתעה גמורה, החלטות על הפיכת אזורים רחבים למתחמי פינוי-בינוי בעוד מתקיימת בהם פעילות נקודתית מכוח תמ"א 38 וכדומה. כל אלה גורמים ליזמים ולאדריכלים העובדים לצדם לזרוק לפח תוכניות מגובשות שהסתיימה הכנתן ולהתחיל אותן מחדש כאילו מעולם לא בוצעו. עובדה זו גוררת אחריה נזק כספי שלעתים מביא משרדי אדריכלים לפשיטת רגל.

  • סוגיית העמלות שגובים אדריכלים מספקים ו/או מקבלנים : ידוע שציבור האדריכלים נחלק לשני מחנות – זה שגובה באופן קבוע וזה שנמנע לחלוטין מעמלות. מה דעתך על התופעה הזו?

האדריכלים הגובים עמלות עושים זאת מכיוון ששכה"ט המוצע אינו מאפשר להם להחזיק כלכלית את משרדיהם. העמלות נועדו מבחינתם לסייע להם "לסגור את החודש". אני מתנגדת נחרצות לגביית עמלות באם הן נגבות ע"י האדריכלים מהספקים מאחורי גבם של לקוחותיהם. מדובר בטובות הנאה שנלקחות על חשבון הלקוחות בלי ידיעתם. בחו"ל מקובל לגבות עמלות על הבאת ספקים בגין העבודה והזמן המוקדשים להם ע"י האדריכלים. עם זאת, עמלות אלה משולמות באור יום בידיעת הלקוחות ומוגבלות עד שיעור אחוזים המוגדר מראש בחוזה התכנון האדריכלי. טקטיקה כזו לגביית עמלות היא תקינה ומבחינתי אפשרית ומומלצת גם בארץ.

  • בואי נדבר על סוגיית הרשלנות המקצועית…

זוהי סוגייה חמורה ביותר. מובאים לפתחי תלונות ודיווחים רבים על אדריכלים שהתרשלו מקצועית ולעתים בשל הסמכתי כבוררת אני נדרשת לברור בין הצדדים. הסיבה העיקרית לרשלנות היא שכה"ט הנמוך שמקבלים חלק מן האדריכלים ואשר אינו מאפשר להם להחזיק צוותים מקצועיים במשרדיהם. צוותים אלה טועים בעבודתם וגוררים את בעלי המשרדים להתמודדות עם תביעות משפטיות קשות. הסיבה המשנית היא, שאדריכלים נחפזים לעתים לפתוח משרדים עצמאיים עוד בטרם קיבלו הכשרה מקצועית ראויה ויסודית במשרדים מאמנים. חוסר ההכשרה המקצועית בא לידי ביטוי בתוכניות ובפרטים, שהם מספקים ללקוחות, ובסופו של דבר נבנים בצורה מוטעית ולעתים גם מסכנת חיים. פעמים רבות הובאו לפניי תוכניות של בניינים ובהן הבחנתי במעקות לא תקניים, במעברים ובדלתות מילוט ברוחב לא תקני ועוד.

  • "אחראי על הביקורת" – חל שינוי בהגדרת התפקיד. מה נכון לאדריכלים, לחתום על בקשות להיתרים כאחראים על הביקורת או להימנע מכך?

היום אדריכל החותם כאחראי על הביקורת מצהיר שהוא אחראי על הבנייה שבוצעה בשטח וגם על סדרת המהנדסים המייעצים בפרויקט. ככלל אני ממליצה לכל האדריכלים לא לחתום כאחראים על הביקורת. אדריכל המעוניין לחתום כאחראי על הביקורת חייב ראשית לבדוק באם חל עליו כיסוי ביטוחי ושנית לבצע פיקוח צמוד ועקבי באתר הבנייה ע"י אדריכל מקצועי ממשרדו, שיידע לבצע את תפקידו באחריות ובקפידה יתרה.

  • האדריכלים נוטים להתלונן על שכ"ט נמוך שאינו מאפשר להם להתפרנס בכבוד, על תזרים מזומנים קשה ועל התחמקות לקוחות מתשלום במועד הנקוב או בכלל. מה עצתך לאדריכל שאינו מקבל תשלום על עבודתו?

כדי להימנע ממצבים מביכים, מרגיזים ומתסכלים אלה אני מציעה להכניס לחוזה התכנון האדריכלי סעיף מובנה וברור, שעל פיו באם היזם אינו מעביר את התשלום לאדריכל עבור עבודתו תוך פרק הזמן הכתוב בחוזה, יעצור האדריכל את עבודתו עד לקבלת התשלום. מוסר התשלומים בשוק הנדל"ן המקומי שלנו טעון שיפור. אדריכלים רבים מתלוננים דרך קבע על תזרים מזומנים בעייתי היות שהיזמים אינם מעבירים את התשלומים במועד הנקוב בחוזה האדריכלי. לעתים מגיעים אדריכלים לקשיים כספיים כה קשים שמביאים אותם לפשיטת רגל, והם נאלצים לפטר את עובדיהם, שבהם השקיעו את כל מרצם והונם ולסגור את המשרד.

  • רבים מבין האדריכלים מתלוננים על נורמות התנהלות בעייתיות בין קולגות, על תחרות קשה, על מרפקים חדים, על השמצה הדדית. מה דעתך על כך?

אני מודעת לתלונות האלה. פעמים רבות כשנהגתי להזמין אדריכלים לכנסים מקצועיים (פטורים מתשלום) שערכתי בווילה שלי ברמת אפעל, נעניתי ע"י חלק מהאדריכלים (בעיקר המצליחנים שביניהם) שהם אינם מעוניינים להגיע עקב גלי הקנאה וחוסר הפרגון שספגו מחבריהם. הידיעה על כך מטרידה את מנוחתי. צר לי שכך לעתים פני הדברים. אני מעוניינת לראות פרגון הדדי בין קולגות, ויתרה מזאת, פעמים רבות אני משדכת בין קולגות וממליצה להם לבצע שת"פ מקצועי. אני גורסת ששת"פ כזה תורם לשני הקולגות (באם הוא מתבצע בצורה הוגנת והגונה) שכן סיעור מוחות מקצועי מפרה את שני הצדדים ומיטיב עם הפרויקט. גם אני עצמי מציעה שת"פ לקולגות שאני מעריכה ופעמים רבות חבריי מציעים לי שת"פ מעניינים.

  • לסיום, סיפרת לי לפני זמן מה על כך שהתרעמת על מיתוס מסויים בישיבה באחד מהדיונים במשרד ממשלתי, במה מדובר?

כן, בהחלט, נכחתי בישיבה מרתקת ומעניינת במשרד ממשלתי בסוגיית ההתחדשות העירונית. אתי באולם נכחו עו"ד, מארגני עסקאות, שמאים ויזמים רבים. חלקם חברים מוערכים ואהובים על ידיי. בשלב מסויים התבטא אחד מעוה"ד והסביר שעוה"ד לא יעבדו עוד על פרויקטי התחדשות עירונית ללא תשלום. הוא הוסיף ואמר שגם שמאים ומארגני עסקאות לא יעבדו ללא תשלום. כשהערתי שגם האדריכלים אינם אמורים לעבוד ללא תשלום, גיחך אחד מחבריי והתריס כנגדי : "האדריכלים ועוד איך עובדים בחינם!". באותו רגע כאילו חטפתי מכת אגרוף בבטן הרכה. האמירה הכל כך בטוחה הזו קוממה אותי. ההבנה שמסיבה נעלמה מאמינים גורמים המעורבים בהתחדשות העירונית, שאדריכלים אמורים לעבוד ללא תשלום בעוד כל יתר אנשי המקצוע יסרבו לעשות זאת הרגיזה אותי עד מאוד. אנו האדריכלים ממציאים את הבניינים ואת המתחמים יש מאין, בתבונתנו ובכשרוננו אנו בוראים סביבת מגורים, מסחר ותעסוקה. בזכותנו אנשים חיים בשכונות מתוכננות היטב, בזכותנו יזמים מוכרים את הנדל"ן שאנו מתכננים בקלות ובזריזות.

אין צל של ספק שהגיע הזמן שבשנת 2019 שהחלה היום, מעמדו של האדריכל יזכה במקומו הראוי בדיוק כפי שקורה בכל מקום אחר בגלובוס…

נבחרת הנדל"ן 2019

 

הצטרף/י לניוזלטר
הצטרף/י לניוזלטר
הירשם/י לניוזלטר שלנו לקבלת עדכונים
את/ה יכול/ה לבטל את ההרשמה בכל עת.
השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.

super hot blonde dry humps a dick until he cums.nxxx
danica collins hidden camera. xxx-in.pro
creampie gloryhole secrets next door milf gets bad.
מגזין הבלוק